Ar publikāciju mēs saprotam patstāvīga pētījuma galarezultātu. “Publikācija” ir oriģinālraksts. Tās apjoms no 5000-8000 vārdu Lasīt tālāk


Raksti tiek recenzēti pēc autora vēlēšanās. To centrā var būt problēmas analīze, diskusijas tēmas piedāvājums, literatūras pārskats. Tas var būt kādam autoram, kādam darbam, kādai kustībai veltīta eseja. Tā var būt kritika vai ideju sistematizācija. Īpaša rakstu sadaļa ir “Mans pirmais raksts”, kas atspoguļos studentu iekļaušanos pētniecībā kā bakalauru, tā maģistrantu programmās. Raksta vēlamais apjoms no 2000 līdz 5000 vārdu. Lasīt tālāk


kas intervējis, ko intervējis, kāda interviju tematika etc Lasīt tālāk


veicina iepazīšanos ar atsevišķiem autoriem, tēmām, problēmām, kas tiek aplūkotas studiju procesā Lasīt tālāk


Kas notiek filozofijā, kas notiek sabiedrībā Lasīt tālāk
FAF ISSN 1691-2004

© Publiskās lietas
E-žurnāls "Publiskās lietas" nāk klajā, sākot ar 2004. gada vasaru.
E-pasts: drošības apsvērumu dēļ saite atspējota