Raksti tiek recenzēti pēc autora vēlēšanās. To centrā var būt problēmas analīze, diskusijas tēmas piedāvājums, literatūras pārskats. Tas var būt kādam autoram, kādam darbam, kādai kustībai veltīta eseja. Tā var būt kritika vai ideju sistematizācija. Īpaša rakstu sadaļa ir “Mans pirmais raksts”, kas atspoguļos studentu iekļaušanos pētniecībā kā bakalauru, tā maģistrantu programmās. Raksta vēlamais apjoms no 2000 līdz 5000 vārdu. Īpaša rakstu sadaļa ir “Portrets”, kurā tiks publicēti pētījumi un materiāli par domātājiem Latvijā. Pēc redakcijas pasūtinājuma vai brīvas iniciatīvas tiks pieņemtas un publicētas īsas anotācijas un grāmatu apskati (no 100 līdz 2000 vārdiem), kā arī bibliogrāfijas par atsevišķām filozofijas tēmām. Pēc autora pieprasījuma redkolēģija izsniegs ziņas par to, cik “interesants”, t.i., cik bieži raksts ir ticis skatīts. Apkopojot rezultātus, redakcija piešķir balvu par gada sociāli nozīmīgāko rakstu.
Lai veicinātu teorētisku diskusiju, stimulētu praktisku problēmu identificēšanu, kā arī veicinātu terminoloģijas izkopšanu, e-žurnāla "Publiskās Lietas" redakcija ar labām cerībām un entuziasmu piesaka ieceri par tematisku e-žurnāla numuru programmu, kas būtu veltīti sociālu, politisku un cita veida aktuālu mūsdienu problēmu filosofiskai tematizācijai. Aicinām visus interesentus atbalstīt šādas diskusijas izvēršanu un piedalīties tēmu apspriešanā. Redakcija sagaida no autoriem laikus iesniegtus rakstus par izsludinātajām tēmām saskaņā ar noteikto izpildes termiņu.
E-žurnāla “Publiskās Lietas” redakcijas adrese:

E-žurnāla "Publiskās lietas" redakcija, LU Filozofijas nodaļa, Brīvības bulv. 32, Rīga, LV-1050

Manuskripts, kuram nevajadzētu pārsniegt 8000 vārdu, un kam pievienota īsa anotācija, ir jāiesniedz redkolēģijā, izdrukātā veidā 2 kopijās, norādot e-pasta adresi. Raksta pieņemšanas publikācijai gadījumā tas jāiesniedz disketē un jāpievieno anotācija angļu valodā, kā arī ziņas par autoru.
 

Lasīt tālāk
 

Lasīt tālāk
 

Lasīt tālāk

© Publiskās lietas
E-žurnāls "Publiskās lietas" nāk klajā, sākot ar 2004. gada vasaru.
E-pasts: drošības apsvērumu dēļ saite atspējota