Tulkojuma mērķis veicināt plašāku iepazīšanos ar atsevišķiem autoriem, tēmām, problēmām, kuras tiek aplūkotas mācību procesā. Tulkojumu nereti papildina ar zinātnisko aparātu, kas atvieglo tā uztveri. Tā ir īsa anotācija, kas iepazīstina ar autoru, tēmas kontekstu un galvenajiem problēmas aspektiem. Tulkojumu papildina arī terminu tuvāks skaidrojums. Elektroniskais formāts ļauj brīvāk izmantot norādes uz saitēm, attēliem, cita veida informāciju, kas atbilst aplūkojamajai tēmai.

Mišels Fuko. Vārds parrhesia

M. Fuko semināra fragments, kurā viņš sniedz vispārējo pārskatu par vārda parrhesia („brīvā runa”) nozīmi, šīs nozīmes attīstību caur grieķu un romiešu kultūru. Tulkojis J. Meščerjakovs. Lasīt tālāk

Uzmetums filozofijas tulkošanas filozofijai

„Kas var notikt, ja filozofijas tulkošana tādā pašā tempā un ar tādu pašu tulkošanas darba būtības un sūtības izpratni turpināsies bez jelkādas tās fizisko un metafizisko nosacījumu un ierobežojumu apspriešanas?”, jautā Ansis Zunde rakstā „Uzmetums filozofijas tulkošanas filozofijai” Lasīt tālāk

Vēlreiz par to, kāpēc Kirkegors neapprecēja Regīnu Olsenu?
Velgas Vēveres ievads tulkojumam Lasīt tālāk
Sērens Kirkegors. Mans personiskais eksistences stāvoklis saistībā ar estētiskajiem darbiem.
(Fragments no grāmatas „Skatījums uz manu autordarbu”) Lasīt tālāk

© Publiskās lietas
E-žurnāls "Publiskās lietas" nāk klajā, sākot ar 2004. gada vasaru.
E-pasts: drošības apsvērumu dēļ saite atspējota