“Rakstiet rakstīdami, ko rakstāt, labu tekstu uzrakstiet!” – tā varētu izteikt e-žurnāla atvērtības pilno aicinājumu. Atšķirību veido tikai publikācijas žanra nošķīrums no e-žurnāla rakstiem vai citām noderīgām tekstīlijām. Lasīt tālāk

Ar publikāciju mēs saprotam patstāvīga pētījuma galarezultātu. “Publikācija” ir oriģinālraksts. Tās apjoms 5000-8000 vārdi. Lai nodrošinātu publikācijas kvalitāti, tā jāiesniedz redakcijā kopā ar divām recenzijām ( (iespējama recenzēšana, saglabājot autora anonimitāti, tad publikācijai jābūt atbilstīgi noformētai). Publikācija iesniedzama latviešu valodā (atsevišķos gadījumos tiek pieņemti raksti arī angļu valodā). Par pētījuma kvalitāti, publikācijas rediģēšanu atbild tās autors. Redakcija organizē konkursu par gada labāko publikāciju.
E-žurnāla “Publiskās Lietas” redakcijas adrese:

E-žurnāla "Publiskās lietas" redakcija, LU Filozofijas nodaļa, Brīvības bulv. 32, Rīga, LV-1050

Manuskripts, kuram nevajadzētu pārsniegt 8000 vārdu, un kam pievienota īsa anotācija, ir jāiesniedz redkolēģijā, izdrukātā veidā 2 kopijās, norādot e-pasta adresi. Raksta pieņemšanas publikācijai gadījumā tas jāiesniedz disketē un jāpievieno anotācija angļu valodā, kā arī ziņas par autoru. >

© Publiskās lietas
E-žurnāls "Publiskās lietas" nāk klajā, sākot ar 2004. gada vasaru.
E-pasts: drošības apsvērumu dēļ saite atspējota