Grāmata par godu Pēterim Laizānam
2004.gada 29.jūnijā, Pēterdienā, profesora P.Laizāna vasaras rezidencē Tumšupē tika prezentēta grāmata "Filosofs starp tradīciju un pieredzi" - veltījums profesoram Pēterim Laizānam. Grāmata ir pirmais izdevums iecerētajā sērijā par izciliem 20.gs. Latvijas filozofiem un Latvijas Universitātes mācībspēkiem. Grāmata sagatavota LU VFF Zinātniski pētnieciskā projekta ietvaros. Projekta zinātniskā vadītāja ir Maija Kūle, darba grupas koordinatore - asoc.prof. A.Priedīte.
"Sekmīgas audzināšanas priekšnoteikums ir cieņa pret audzināmo." P.Laizāns.
A.Priedīte un I.Miška pienes kasti ar grāmatas eksemplāriem.
M.Kūle atver grāmatu.
"Laudamus!"
Prof. P.Laizāns aplūko grāmatu.

© Publiskās lietas
E-žurnāls "Publiskās lietas" nāk klajā, sākot ar 2004. gada vasaru.
E-pasts: drošības apsvērumu dēļ saite atspējota