Ieva Plūme
Plakātmāksla kā spogulis. Lasīt tālāk
Māra Kiope, Velga Vēvere
Jauns fenomenoloģiskais skatījums uz izglītību no Eiropas austrumu robežpilsētas. Lasīt tālāk
Gunārs Brāzma
Bioētikas aktualitātes Latvijā. Lasīt tālāk
Raivis Bičevskis
Dzīves substancionālās formas un ētika. Lasīt tālāk
Ilze Mazpane
Izdzīvošanas tehnika seminārā, ja nekas nav lasīts. Lasīt tālāk
Rinalds Zembahs
Tolerances loģika jeb atšķirību ‘pieciešanas’ aporija. Lasīt tālāk
Ieva Kolmane
(Ne)akadēmiskuma bubulis šeit un tagad. Lasīt tālāk
Igors Šuvajevs
(Barbariskais SOK? Lasīt tālāk
Ieva Plūme
Negribēt, nezināt, nekārdināt. Lasīt tālāk

© Publiskās lietas
E-žurnāls "Publiskās lietas" nāk klajā, sākot ar 2004. gada vasaru.
E-pasts: drošības apsvērumu dēļ saite atspējota